Home » diensten

diensten

technisch manager

 

Binnen het IPM-model is de technisch manager o.a. verantwoordelijk voor:

• Systeem- en functionele eisen bepalen m.b.v. Systems engineering voor UAV-GC contracten.

• Vormgevingsdocumenten op (laten) stellen.

• Klanteisen omzetten in functionele eisen.

• EMVI-criteria bepalen (i.s.m. andere teamleden).

• Technische (top) risico's bepalen en kwantificeren.

• Technisch sparringspartner van de opdrachtnemer.

• Verificatie- en validatieproces.

• Product- en procestoetsen uitvoeren (systeem gerichte contractbeheersing)

• Oplevering en overdracht naar beheer.

  

 

technisch adviseur 

 

Als adviseur kan de technisch manager of projectleider ondersteunt worden bij technische vraagstukken of als ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Triplus technisch advies heeft veel ervaring op de volgende gebieden:

• Rioolreconstructies.

• (Asfalt) wegreconstructies.

• Aanleg bergbezinkbassins.

• Aanleg geluidsschermen.

• Aanleg natuurvriendelijke oevers.

• Aanleg fietspaden /fietsstraat

• Renovatie (beweegbare) kunstwerken.

 

 

projectleider (UAV)

 

De projectleider stelt een projectteam samen. Met het projectteam wordt de scope van het project vastgesteld. De taken van de projectleider zijn:

• Het project sturen op de beheersaspecten GOTICK (geld, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit).

• Stakeholders bepalen en eisen/wensen ophalen.

• Toetsen bestek en tekeningen aan de uitgangspunten van het projectteam.

• Aan de hand van toprisico's EMVI-criteria bepalen.

• Begeleiden aanbesteding.

• Gemachtigde van de opdrachtgever conform UAV bij uitvoering.

• Opleveren en overdracht naar beheer.

 

 

Engineer

 

In de engineering kan Triplus technisch advies ondersteunen in:

• Opstellen RAW-bestek (UAV).

• Opstellen technische tekeningen conform de NLCS.

• Opstellen V&G plan, BLVC-plan en overige bijlagen.

• Klic-melding